Aktuálné informácie

Uspora_zateplenim

Najohrozenejšími domácnosťami v čase významného rastu cien energií sú staršie domy bez zateplenia a tie, ktoré prešli obnovou ešte pred rokom 2001. Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je u nás takýchto domov 753 540, čo predstavuje takmer 70 % slovenských rodinných domov. Práve tieto domácnosti majú potenciál zásadne znížiť svoju spotrebu o viac ako 60% kompletným zateplením aj s pomocou štátnych dotácií.